tisdag 16 juli 2013

Övervakning - för att skydda oss från terrorism?

Vi får höra av vår regerings företrädare att vi är övervakade för att man vill skydda oss mot terrorism.

Man ger alltså upp vår frihet och vår integritet och öser ut skattemiljarder för att stoppa en terrorism som knappt fanns till att börja med.

Och dessutom med en metod som är garanterat helt verkningslös. (Om terroristerna inte vill få sina rörelser spårade kan de helt sonika strunta i att ta med sig mobilen. Vill de kunna kommunicera med mobiltelefoner eller över nätet, utan att ådra sig misstankar, kan de använda enkla kodord. Och så vidare.)

Retoriken vi får höra när övervakningen ska motiveras är att om vi kan rädda ett enda liv med övervakningens hjälp, så är det värt det.

Låt oss titta närmare på detta.

År 2010 tog 1442 personer sina liv i Sverige. Ändå har vi en psykiatri som mest liknar ett dåligt skämt. Vad skulle det vara värt att rädda ett enda liv med förbättrad psykiatri?

Den övriga vården liknar också alltmer ett dåligt skämt. Vi hör nästan dagligen om överbeläggning, smuts, underbemanning och slarv. Hur många människoliv kostar detta årligen? Kunde det inte vara värt något att rädda ett av dessa liv?

Vi har folkhälsan. Psykosociala arbetsmiljöer som ger oss utbrändhet och hjärt- och kärlsjukdomar via stress är mycket vanliga i vårt land. Våra matvanor förstör våra blodkärl och ger oss diabetes och stroke.

Vi har missbruket. Knarket skördar offer hela tiden, både direkt i form av överdoser och indirekt i form av relaterade sjukdomar och kriminalitet. Alkoholister dör av skrumplever och störtblödningar, och kör bil i fyllan och dödar folk i trafiken.

Vi har migrationsverket. De utvisar, i strid med FN:s och EU:s konventioner om mänskliga rättigheter, människor till länder där det föreligger en akut risk att de avrättas av den styrande regimen.

Vi har vapenexporten. Svenska vapen dödar människor i väpnade konflikter världen över. Ibland är det till och med svenska soldater som skjuter, eller dör.

Den här listan kan göras hur lång som helst.

Det beror på att det finns så många dödsorsaker som är betydligt större problem än terrorism.

Om regeringen verkligen anser att det är värt vad som helst att rädda ett liv, och sätter sig i sinnet att göra just det, så råder det ingen brist på bättre saker att satsa på.

Andra saker än att slösa bort våra skattepengar och ta ifrån oss vår frihet för en fullständigt meningslös övervakning.