måndag 23 september 2013

Polisens övertramp - enstaka händelser eller ett mönster?

Sveriges polis har gjort det igen.

Den här gången har man ertappats med att ha ett register över romer i Sverige. Det är olagligt för polisen att ha sådana register, men att lyda lagen verkar inte vara högt prioriterat för vår poliskår. Eller för våra andra myndigheter för den delen.

Tidigare har det varit REVA (papieren bitte), gategate (du verkar lite torr i munnen), skamlöst jäv i samband med rättegången mot The Pirate Bay, och skamlös manipulation av bevis i efterdyningarna av Göteborgskravallerna.

Säpo och FRA bryter slentrianmässigt mot lagen, och alla våra uppgifter - de uppgifter som inte ens vår egen stat har med att göra egentligen - går på export till USA. Eller, export är synd att säga, för det implicerar att man får betalt, och det får vi knappast.

Frågan är hur länge ett samhälle vars myndigheter struntar i lag och rätt kan hålla ihop?

Förr eller senare ersätts tilltron till staten och myndigheterna med misstänksamhet. Förr eller senare övergår misstänksamheten i öppen fientlighet.

Förr eller senare befinner sig landet i inbördeskrig.

Vilken roll har våra politiker då för avsikt att ikläda sig?

Det enda partiet i Sverige som visar något som helst intresse för att vända denna utveckling är Piratpartiet. Hjälp oss!