tisdag 14 februari 2012

95 teser, XLII - XLVIII

Dagens teser:
  1. As with networked markets, people are also talking to each other directlyinside the company—and not just about rules and regulations, boardroom directives, bottom lines.
  2. Such conversations are taking place today on corporate intranets. But only when the conditions are right.
  3. Companies typically install intranets top-down to distribute HR policies and other corporate information that workers are doing their best to ignore.
  4. Intranets naturally tend to route around boredom. The best are built bottom-up by engaged individuals cooperating to construct something far more valuable: an intranetworked corporate conversation.
  5. A healthy intranet organizes workers in many meanings of the word. Its effect is more radical than the agenda of any union.
  6. While this scares companies witless, they also depend heavily on open intranets to generate and share critical knowledge. They need to resist the urge to "improve" or control these networked conversations.
  7. When corporate intranets are not constrained by fear and legalistic rules, the type of conversation they encourage sounds remarkably like the conversation of the networked marketplace.
Detta är intressant. Det pågår konversationer på arbetsplatserna, men de som stämmer in på beskrivningen ovan är än så länge begränsad till arbetsplatser där intranät har en väsentlig roll. Gee, när de här teserna skrevs för 10 år sen måste de ha varit ännu mer irrelevanta än de är nu. Och därmed ännu mer klarsynta beträffande den framtid som väntar oss. Våra arbetsgivares intranät blir ju faktiskt allt viktigare för oss, i och med att de allt mer blir en realitet att räkna med.

Nå, om vi då fokuserar på de miljöer där dessa intranät faktiskt finns, så pågår diskussionerna inte alltid så mycket på intranäten som afk, men de pågår. Och de låter sig inte stoppas.

Effekten av företagsledningens förlegade syn på tillvaron blir att deras webbsidor helt sonika blir olästa och ignorerade. Vilket är bra, för det ger de anställda möjlighet att fokusera på sitt jobb i stället. Sitt jobb och... konversationen.

I dagens läge premieras social kompetens, även inom yrken där social kompetens endast innebär att de anställda snackar i stället för att arbeta. Och detta ger ännu mer näring åt konversationen.

Konversationen, som i bästa fall inte bara leder till något som är företaget till fromma, utan till att företaget blir relevant, vitalt och konkurrenskraftigt.