måndag 2 januari 2012

95 teser, II


Dagens tes:
Markets consist of human beings, not demographic sectors.
Demografiska sektorer, vad är det? Det är ett abstrakt begrepp... som försöker beskriva människor i generaliserande termer.

Det finns sådana som medelst analys har försökt kartlägga dessa tänkta demografiska sektorer, och därefter försökt skapa produkter eller tjänster som ska tilltala alla i någon sådan sektor.

Med varierande framgång.

Jag har inga siffror, men det skulle förvåna mig storligen om det gick att leda i bevis att någon har lyckats bättre än vad man skulle åstadkomma med tur.

Samtidigt finns det många som har kört sitt eget race — lanserat något koncept som ingen trott på och gjort braksuccé.

Så, är marknaden människor eller demografiska sektorer? Go figure.