fredag 13 januari 2012

Dags att släppa sargen?

Som Rick Falkvinge har påpekat ett antal gånger, är det dags för något nytt; en ny politisk inriktning, som inte liknar de tidigare existerande.

Rick har haft den uttalade visionen att Piratpartiet ska stå för det nya.

Det svåra med att staka ut en alldeles ny väg är att en inte riktigt vet vart en ska. Piratpartiet har samlat sina medlemmar kring sina klassiska kärnfrågor, som numera brukar kallas integritet, kunskap och kultur. Den enskilda fråga som verkar engagera mest är fildelningen, som går på tvären genom dessa tre huvudområden.

Detta har lett till att det finns folk med ganska vitt skilda gammelpolitiska ideal i partiet; vi har allt från marxister till libertarianer, och de flesta av oss hamnar nog, gammelpolitiskt sett, någonstans i mitten; de riksdagspartier som tycks lysa med sin frånvaro om man ser till piraters andrahandsval är KD och SD. Vilket är naturligt eftersom de partierna i huvudsak representerar motsatsen till det som Piratpartiet representerar.

Efter det usla valresultatet 2010, då vi hoppades på betydligt mer än de 0,65% som blev facit, verkar det finnas en majoritet som är för en breddning av partiet, men diskussionerna går trögt, och handlar ofta om gammelpolitik.

Detta är också helt naturligt; även vi pirater klamrar oss gärna fast vid det välkända.

Men, gammelpolitiken är just vad vi behöver komma ifrån. Och då håller det inte att hålla brandtal för socialismen, liberalismen eller vad man nu har för gammelpolitisk favoritideologi. Det är gammelpolitik.

Det är inte socialism, anarkism, marxism, liberalism, konservatism, eller någon klassisk kombination av dessa vi ska leta efter eller landa i.

Vi ska hitta det nya lila. Och då gäller det att våga släppa sargkanten och ge sig ut på sina skakiga ben, och vara beredd att ta emot sig när en halkar. Hjälm och knäskydd på, och var beredd att hjälpa din kompis att resa sig när hen har ramlat. Oavsett om hen är liberal, socialist eller anarkist.

Vi har en uppgift att fylla, en symbolisk strid att vinna.

Då gäller det att inte stirra sig blind på om ett förslag verkar socialistiskt eller liberalt, det gäller att tänka ett steg längre. Kan det här ta oss ett steg närmare det samhälle vi vill ha?

Att våga tänka annorlunda. På riktigt.