onsdag 11 januari 2012

95 teser, XI

Dagens tes:
People in networked markets have figured out that they get far better information and support from one another than from vendors. So much for corporate rhetoric about adding value to commoditized products.
 Well. Yes and no. I vissa segment är detta helt sant.

Som macägare t.ex. kan jag konstatera att stödet från andra macägare har hjälpt mig fan så mycket mer än Apple har gjort. Till och med när jag under en kort förvirrad tid hade iPhone fick jag mer stöd från andra användare än från Apple. I fallet med iPhone (och iPad och iPod) är det till och med så att Apple anstränger sig en hel del för att förpesta användarens tillvaro — man tillhandahåller appar endast genom iTunes/AppStore, och appar som inte godkänns av Apple, får man inte installera på sin telefon. Wtf?

Om jag lägger mina surt förvärvade pengar på dyra telefoner, så är väl det minsta man kan begära att jag får bestämma helt själv vad jag installerar på dem?

Enter mina medkonsumenter. Genom nätet får jag hjälp att "jailbreaka" min telefon så att jag kan installera program från alternativa källor. Plötsligt har makten förskjutits från Apple till mig.

Nå, nu har jag dissat iPhone till förmån för en Androidlur. Man lär sig så länge man lever.

I andra segment är det helt osant.

Som jag skrivit om tidigare, har man — också tack vare nätet — helt andra möjligheter att faktiskt få ut mervärde från tillverkaren. Det är lätt att få fatt i tillverkaren, det är lätt att få fatt i lokala återförsäljare, det är lättare än någonsin att få elektroniska versioner av förlagda bruksanvisningar, eller högst fysiska reservdelar.

Som sagt.

Di här teserna förefaller lite lätt slarvigt sammansatta.

Men som en medkonspiratör uttryckte sig — jag är också lite lätt petig.