tisdag 17 januari 2012

95 teser, XVII

Dagens tes:
Companies that assume online markets are the same markets that used to watch their ads on television are kidding themselves.
Pja, det har väl nästan alltid varit sant, om man generaliserar påståendet en smula. Kanske att det har varit sant så länge det har funnits marknader.

Jag menar, hur många marknader kan antas har varit statiska under en given människas hela livstid?

Det är svårt att spekulera i, men magkänslan är ändå att, well, själva förändringen är inte ny, omvälvande förändringar har skett många gånger under historiens lopp, på många olika sätt.

Och allt detta påverkar förstås marknaderna.

Och nu är vi inne i en synnerligen omvälvande tid.

Självklart drabbar omvälvningarna även marknaderna.

Så, ja, en allt mindre del av oss ser TV-reklam överhuvud taget. Det är en aspekt av det hela. En annan är att det finns ett helt annat utbud. Produkterna på marknaden idag är inte samma som fanns på marknaden för 10 år sedan, och då var de inte samma som fanns ytterligare 10 år tidigare.

Jag tror ärligt talat inte att något företag är korkat nog att inte inse detta.

Däremot är det tydligt att många företag är ganska villrådiga och inte vet riktigt hur de ska bete sig i det nya klimatet. Och där är vi andra de facto inte särskilt mycket klokare.

Och det de gör är i många fall, förståeligt nog, att hålla fast vid det gamla. Better the devil you know...