söndag 22 januari 2012

95 teser, XXII

Dagens tes:
Getting a sense of humor does not mean putting some jokes on the corporate web site. Rather, it requires big values, a little humility, straight talk, and a genuine point of view.
Eh... så på svenska blir det då:
Att skaffa ett sinne för humor betyder inte att publicera några skämt på företagets webbsida. Det kräver snarare att företagen tar sig själva på jävligt stort allvar.
Eller, om en ska vara lite mer nyanserad; att de inte bara tar sig själva, utan också sina kunder, på största allvar. Kunderna finns nämligen inte längre "där borta", utan de sitter inne på företagens kontor. Det är en sån där sak internet gör, tar bort avstånd.

När kunden bokstavligen sitter i ens knä vill det till att man helt enkelt respekterar kunden, och befrändar sig med kunden. Ser till att kunden känner förtroende, och förtroendet kräver allt det där som står i tesen.

Goda vänner skrattar tillsammans. Samtidigt som en inte visar upp en tillgjord och tillrättalagd fasad inför sina vänner.

Jo, det är faktiskt sant; folk som skickar e-post till företag väntar sig att bli vänligt bemötta. Det beror på att det är så man oftast bemöts på nätet. Vänligt, avspänt, oftast med en glimt i ögat.

Det vore för övrigt önskvärt att journalister hängde lite på nätet så att de fick erfara detta i stället för att måla upp bilden av internet som en stor trollhåla. Visst finns det trollhålor här och var på nätet, men här finns också gemenskap, värme och glädje.

Jag har sagt det förr och jag säger det igen; var en Snel Hest. Det är det enda sättet att göra världen bättre.

Och ni företag: ni behöver också vara Snela Hestar. Anas vil vi inte klapa er.