måndag 9 januari 2012

95 teser, IX

Dagens tes:
These networked conversations are enabling powerful new forms of social organization and knowledge exchange to emerge.
 Hmmm. Det känns ganska uppenbart att den här resan blir mer spännande av att inte tjuvkika på morgondagens tes, eftersom teserna refererar till varandra.

Och om jag visste några teser framåt i tiden skulle jag kunna göra ett snyggare upplägg... men nu har jag valt att spela spelet så här så då får jag vackert gilla läget och anpassa mig.

Nå.

Kraftfulla nya sociala sammanhang och kunskapsutbyte.

Jag tänker på Linux.

För er som inte känner till Linux historia kan jag dra den lite kort:

I början av 90-talet satt en finsk universitetsstudent i sin lägenhet i Helsingfors och programmerade en PC med 386-processor som han köpt på avbetalning. Han heter Linus Torvalds.

Han hade installerat operativsystemet Minix på den och satt och hackade på ett terminalprogram, som exekverade vid sidan av operativsystemet, eller snarare istället för, när han körde det. Han hade fixat så att han kunde välja när han startade datorn - operativsystem eller terminalprogram.

Av praktiska skäl ville han ha tillgång till filsystemet i operativsystemets värld, från terminalprogrammet. Så han implementerade ett kompatibelt filsystem i sitt terminalprogram.

Han byggde på bit för bit och kom till slut till en brytpunkt: han insåg att antingen får han implementera ett helt operativsystem eller så får han låta terminalprogrammet förbli ett terminalprogram. Till saken hör att han var frustrerad över att han inte hade möjlighet att ändra Minix kod.

Han bestämde sig som ni säkert anar för att implementera OS:et. När han hade ett utkast som fungerade någorlunda hjälpligt tog han ett intressant beslut:

Han publicerade all sin kod på nätet, och bad folk om hjälp med att fortsätta. Snart bestämde han sig för att licensiera koden under GNU GPL.

Han fick raskt massor med hjälp från alla håll och kanter och inom loppet av några år var det nya operativsystemet beryktat för sin stabilitet och höga kvalitet. Det var, på den här tiden, fortfarande något som krävde en del kunskap för en enskild att installera på sin dator.

Linux är idag, 20 år efter att det dök upp på nätet, fortfarande ett av de största operativsystemen på marknaden. Visserligen dominerar Microsoft ordentligt men vid sidan av dem är det Apples Mac OS X och Linux som har några volymer att tala om.

Det finns flera aspekter, läs mina kompanjoners alster också!