fredag 13 januari 2012

95 teser, XIII

Dagens tes:
What's happening to markets is also happening among employees. A metaphysical construct called "The Company" is the only thing standing between the two.
Den som hyste några förhoppningar om att teserna ska bli bättre formulerade längre ner i listan torde nu ha sett sitt hopp grusas.

De anställda är ju så att säga en del av andra företags marknader på sin fritid, och delvis också under sin arbetstid.

I de fall där de anställda har datorer som arbetsredskap, vilket är långt ifrån alla, kan de ju använda dem till att utbyta information med varandra och därmed höja sin kompetens. Och alla som har dator hemma, vilket torde vara de flesta i arbetsför ålder nuförtiden, kan förstås utbyta all slags information — inklusive kompentenshöjande sådan — på fritiden.

Sen är det långt ifrån alla som utnyttjar den möjligheten. Det är en starkt bidragande orsak till att Piratpartiet inte fick mer än storleksordningen 0,65% av rösterna i det senaste valet.

Men det är å andra sidan en situation som sakta men säkert förändras. De som inte använder möjligheterna till kommunikation fullt ut blir, sakta men säkert, en allt mindre andel av befolkningen.

Och det är klart att det blir allt svårare för företagens ledningar att föra sina anställda bakom ljuset i olika avseenden, gällande konkurrenters kvalitéer och tillkortakommanden, gällande lönenivåer för andra, gällande säkerhet och arbetsmiljö.

Och det är, you guessed it, i grund och botten bra.

Det är inte utan att man undrar hur framtidens företag ska balansera företagshemligheter och transparens. Det ska bli spännande att se. Idag ser vi, lite parallellt med alla som ojar sig över kopiering och annat, hur företag ojar sig och anser att deras anställda är "illojala" för att de pratar.

Men vi är sådana, vi människor — vi har alltid pratat skit om våra arbetsgivare, så länge "arbetsgivare" har varit ett meningsfullt begrepp i alla fall — och det kommer vi att fortsätta med. Vårt skitsnack når längre nu än förr, och då blir arbetsgivarna skitnödiga. Men deras nöd är troligen överdriven — folk med hög nätvaro tenderar nämligen också att bli bättre på att filtrera det som kommer in.

För att citera en kompis: Nya tider. Goda tider.